Bufet ZAZsmaczek | Zamów 41 278 72 38 lub 533 030 207

Menu

Trener pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
2. Wymiar czasu pracy: etat
3. Planowany termin zatrudnienia: od 1.06.2024
4. Miejsce pracy: Zakład Aktywności Zawodowej Kielce

Do obowiązków trenera pracy należeć będzie:
a) wspieranie bieżącej działalności wytwórczo-usługowej
b) wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie prawidłowych relacji
interpersonalnych z pozostałym zespołem;
c) wsparcie osób niepełnosprawnych na stanowisku pracy oraz pomoc w
utrzymaniu zatrudnienia;
d) współpraca z otoczeniem osób niepełnosprawnych;
e) monitoring działań.
f) wspomaganie prawidłowego funkcjonowania zakładu
g) prowadzenie bieżącej dokumentacji

5. Wymagania:
a) prawo jazdy kat. “B”- wymóg konieczny
b) doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami – mile widziane
c) umiejętności organizacyjne
d) znajomość obsługi komputera w stopniu dobrym,
e) brak przeciwskazań do lekkich prac fizycznych

KONTAK WYŁĄCZNIE MAIL
(CV ze zdjęciem)